Locatie Papendrecht

LEERWEGONDERSTEUNING

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt gegeven op de locatie Papendrecht in de opleidingen vmbo- basis en vmbo – kader. Lwoo leidt op voor een gewoon vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). De leerlingen met een lwoo-indicatie krijgen maatwerklessen waar extra aandacht geschonken wordt aan de gebieden waar leerachterstanden zijn geconstateerd. Net als de andere vmbo-leerlingen krijgen ze les van verschillende leraren.

IMGL2995

© Willem de Zwijger College 2023