ouders

Verlof aanvragen

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof dient vooraf schriftelijk te worden ingediend middels onderstaand formulier.

Na indiening van de aanvraag ontvangen ouders/verzorgers of een akkoord op de aanvraag of een afwijzing met reden. In het verzuimprotocol vindt u meer informatie over het aanvragen van verlof.


Verzoeken die achteraf worden ingediend, worden niet gehonoreerd en gezien als ongeoorloofd verzuim.

© Willem de Zwijger College 2023