Locatie Papendrecht

Coaching

Coaching op locatie Papendrecht

Rol van de coach

Elk leerling krijgt een eigen coach toegewezen. De coach is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouder(s). Je kan altijd bij je coach terecht. 

De coach voert regelmatig individuele coachingsgesprekken met jou. Samen bekijken jullie bijvoorbeeld welke keuzes je het beste kan maken voor de invulling van de flexuren. Maar ook bespreekt de coach samen met jou en je ouders hoe het met je gaat op school, wat je resultaten zijn en wat jou plannen zijn.

Hoe verloopt het contact tussen ouder(s) en coach?
In de brugklassen organiseren we aan het begin van het schooljaar een individueel kennismakingsgesprek tussen de coach, de leerling en ouder(s). 
De coach nodigt de ouder(s) regelmatig uit voor een gesprek, in ieder geval naar aanleiding van het eerste en het tweede rapport. Daarnaast is de coach natuurlijk ook telefonisch en via e-mail te bereiken voor de ouder(s). Wanneer er specifieke ontwikkelingen zijn, neemt de coach contact met de ouder(s) op. 

© Willem de Zwijger College 2023