De Willem gaat voor jou!

Dit doen we door uit te gaan van jouw talenten

We willen je voorbereiden op een succesvolle toekomst. Samen met jou en jouw ouders zetten we ons daar graag voor in. Natuurlijk krijg je van ons alle hulp die je daarbij nodig hebt.

De Willem Gaat op Maat 

Hoe doen we dat en wat is daarbij belangrijk?

 • Op onze school krijg je stap voor stap meer verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken. Wat wil je leren? Waar wil je leren? Welke doelen wil je bereiken? Onder begeleiding van je coach ga je ontdekken op welke manier je het beste leert en wat je nodig hebt. Daarvoor hebben wij het Flexrooster.
 • Je coach staat voor je klaar als dat nodig is. De moderne technologie en het digitaal leren helpen ook. Je werkt met een Chromebook in de cloud zodat je op school en ook thuis je werk gemakkelijk kan terugvinden. 
 • We helpen jou om je doelen te bereiken en dagen je uit om het beste uit jouzelf te halen!

Hoe wij werken

In de brugklas worden de klassen zodanig samengesteld dat de leerlingen uitgedaagd worden op diverse gebieden. Dit wordt gerealiseerd door de leerling in een dakpanbrugklas te plaatsen. Aan het eind van het brugjaar volgt een bevordering naar het schooltype dat het best bij de leerling past.

Het programma van de onderbouw bestaat uit vakken die voor alle leerlingen verplicht zijn. Er wordt gewerkt aan landelijke kerndoelen. De leerstof wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen. Door de keuzemogelijkheden in de flexuren kunnen leerlingen in overleg met hun coach bepalen hoeveel
leertijd ze per vak nodig hebben om de kerndoelen te halen. Dit onderwijs is gericht op ‘wat’ én ‘hoe’ de leerling op school leert. Daarbij is tevens de ontwikkeling van vaardigheden van belang.

Het Willem de Zwijger College wil:

 • jou onderwijs geven waarbij je wordt uitgedaagd om boven jezelf uit te stijgen;
 • jou coachen en begeleiden;
 • met jou en jouw ouders praten over jouw leren, over hoe je je voelt in de klas en op school en over de verschillende keuzes die je nog moet maken;
 • jou een leerweg aanbieden waarin je je maximaal kan ontplooien;
 • jou in binnen- en buitenlesactiviteiten (cultuur, creativiteit en sport) andere kanten van jezelf laten ontdekken en ontwikkelen;
 • jou een mooie, schone school bieden waarin je prettig kan werken.

De Willem gaat voor jou!

Als je van De Willem vertrekt, kan je:

 • met voldoende kennis, inzicht en vaardigheden doorstromen naar het  vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt;
 • zelfstandig, verantwoordelijk, actief en kritisch in de maatschappij staan;
 • met respect voor je medemens gaan deelnemen aan de maatschappij.

© Willem de Zwijger College 2023