De Willem gaat voor jou!

Dit doen we door uit te gaan van jouw talenten

We stimuleren je om het voor jou hoogst haalbare diploma te halen. Samen met jou en jouw ouders zetten we ons daar graag voor in. Natuurlijk krijg je van ons alle hulp die je daarbij nodig hebt.

De Willem Gaat op Maat 

Hoe doen we dat en wat is daarbij belangrijk?

 • Op onze school krijg je stap voor stap meer verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken. Wat wil je leren? Waar wil je leren? Welke doelen wil je bereiken? Onder begeleiding van je coach ga je ontdekken op welke manier je het beste leert en wat je nodig hebt. Daarvoor hebben wij het Flexrooster.
 • Je coach staat voor je klaar als dat nodig is. De moderne technologie en het digitaal leren helpen ook. Je werkt met een Chromebook in de cloud zodat je op school en ook thuis je werk gemakkelijk kan terugvinden. 
 • We helpen jou om je doelen te bereiken en dagen je uit om zo hoog mogelijk te reiken en de kansen te pakken die wij je bieden!

De Plenda app

Een belangrijk hulpmiddel is de Plenda app, met deze applicatie kun je digitaal plannen. 

De applicatie werkt met de vertrouwde Plenda methode, waarbij huiswerk wordt genoteerd, ingeplant en afgevinkt. Voer eenvoudig een vak in, herhaal het om je rooster te vullen en voer direct je huiswerk in. 

Je kan hierin niet alleen je werk plannen, maar ook terugkijken hoe het is gegaan. Dat is belangrijk om de gesprekken met je coach voor te bereiden, dit gesprek hebben jullie een keer per drie weken.  

Hoe wij werken

Onze ‘kansenschool’ zie je terug in de opzet van de brugklassen. Elke leerling wordt op een zo hoog mogelijk niveau geplaatst en uitgedaagd. Na de brugklas kan je dan doorstromen naar een hoger niveau. 

Natuurlijk werken we ook in de les aan de ontwikkeling van jouw talenten. Daar zitten twee kanten aan. Hoe gaan we om met jou (pedagogiek) en hoe gaan we jou dingen leren (didactiek). We hebben hoge verwachtingen van jou en we willen graag dat je leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daarom bieden wij jou modern kwaliteitsonderwijs met docenten die ook vakkundige coaches zijn. Met hun hulp ga jij je doelen bereiken! 

Het Willem de Zwijger College wil:

 • jou onderwijs geven waarbij je wordt uitgedaagd om boven jezelf uit te stijgen;
 • jou keuzes bieden zodat je een rooster hebt dat het beste bij jou persoonlijk past;
 • jou coachen en begeleiden;
 • met jou en jouw ouders praten over jouw leren, over hoe je je voelt in de klas en op school en over de verschillende keuzes die je nog moet maken;
 • jou een leerweg aanbieden waarin je je maximaal kan ontplooien;
 • jou in binnen- en buitenlesactiviteiten (cultuur, creativiteit en sport) andere kanten van jezelf laten ontdekken en ontwikkelen;
 • jou een mooie, schone school bieden waarin je prettig kan werken.

De Willem gaat voor jou!

Onze school heeft hoge verwachtingen van jou. Om die waar te maken, willen we ook goed samenwerken met thuis. In die samenwerking moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Jij bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor jouw beste inzet. Dat betekent dat je hard werkt, op school en thuis, om al je mogelijkheden te benutten. Daarbij vragen we inspanning en doorzettingsvermogen van je: dat is normaal. Als je ondanks je grote inzet de doelen niet gaat halen, bieden we extra hulp die bij jou past. 
Pas als dan toch blijkt dat je, ondanks je voldoende inspanning, niet het gewenste resultaat boekt, kijken we of een minder veeleisende route een mogelijkheid is.

En zo willen wij je een stukje helpen op je weg naar volwassenheid. 

Als je van De Willem vertrekt, kan je:

 • met voldoende kennis, inzicht en vaardigheden doorstromen naar het  vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt;
 • zelfstandig, verantwoordelijk, actief en kritisch in de maatschappij staan;
 • met respect voor je medemens gaan deelnemen aan de maatschappij.

© Willem de Zwijger College 2023