ouders

Ouderraad

Beide vestigingen hebben een eigen ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die op school actief zijn en helpen bij allerlei zaken. 

De OR ondersteunt en stimuleert activiteiten voor de leerlingen en betrekt andere ouders hierbij. Denk bijvoorbeeld aan het uitlenen van boeken in de bibliotheek/mediatheek en het verstrekken van consumpties tijdens de lunchpauze en schoolavonden. 

Correspondentieadressen ouderraad

Ouderraad vestiging Papendrecht
ouderraad.p@wdezwijger.nl

Ouderraad vestiging Hardinxveld-Giessendam
ouderraad.hg@wdezwijger.nl

Medezeggenschapsraad

De ouders zijn met vier personen in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.

© Willem de Zwijger College 2023