bèta challenge programma

Ben je van nature nieuwsgierig en naast het leren van theorie ook graag praktisch bezig? 

Dan is het Bèta Challenge Programma (BCP) echt iets voor jou!  

Het vak Technologie & Toepassing maakt deel uit van het BCP

Bij T&T leer je om de theoretische kennis en algemene vaardigheden uit de andere schoolvakken toe te passen in een opdracht. Dit doe je vaak samen met andere leerlingen door bijvoorbeeld onderzoek te doen of een ontwerp te maken. De uitkomsten en oplossingen presenteer je vervolgens aan de opdrachtgever/het bedrijf. Je werkt dus het hele jaar aan levensechte opdrachten van bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld een ziekenhuis, gemeente, winkel- of bouwbedrijf).

Naast bedrijven en instellingen kom je ook in contact met diverse vervolg-opleidingen en beroepen. Zo kun je voor jezelf uitvinden: wat vind ik leuk, waar ben ik goed in en wat kan ik daar later mee? 

Programma 1e t/m 4e leerjaar

Je start in de onderbouw al met het BCP programma. Je bezoekt diverse bedrijven en voert in groepjes kleine opdrachten uit op het gebied van technologie in verschillende beroeps- sectoren. Zoals eerder aangegeven, presenteer je de uitkomsten aan het bedrijf. Je noteert je uitgevoerde opdrachten en ervaringen in je eigen portfolio. 

In de bovenbouw doe je uiteindelijk examen in het vak T&T. De docent kijkt hierbij vooral naar de ontwikkeling van jouw vaardigheden en competenties zoals samenwerken, onderzoeken, analyseren en presenteren. Je voert onder andere een eigen projectopdracht uit die aansluit bij jouw kwaliteiten en interesses. Aan het einde van het schooljaar presenteer je aan de hand van jouw portfolio wat je hebt geleerd en kun je aangeven waarop je keuze voor een vervolgopleiding is gebaseerd. 

Kortom: BCP is een programma voor nieuwsgierige doeners!

© Willem de Zwijger College 2023