Leerling

Lestijden

Schooljaar 2022-2023

De school heeft verschillende roosters

In Papendrecht gelden er twee roosters, waarbij de pauzetijden verspringen. Dit om leerlingen meer ruimte te geven in de overblijfruimte. Eén rooster geldt voor de bovenbouw HAVO en VWO (vanaf leerjaar 4) en de bovenbouw VMBO/MAVO (vanaf leerjaar 3). Het andere rooster geldt voor de onderbouw. 

In Hardinxveld-Giessendam is het rooster gebaseerd op een maatwerk-model. 

Vanaf de brugklas heb je naast je lessen flexuren. In een flexuur kies jij wat aansluit bij wat je nodig hebt en/of bij de ontwikkeling van jouw talenten. Je legt je keuze voor flexuren vast van vakantie tot vakantie via Zermelo. Je coach helpt je om goede keuzes te maken of geeft aan welke flexuren je moet volgen. Tussentijds kan de coach de flexuren ook wisselen als dat nodig is.

© Willem de Zwijger College 2023