Leerling

Lestijden

Schooljaar 2023-2024

De school heeft verschillende roosters

Voor beide locaties hanteren we vanaf schooljaar 2023-2024 een nieuw lesrooster waarbij alle lessen 80 minuten duren. De pauzes lopen voor alle leerjaren gelijk, voor de brugklassen is een aparte overblijfruimte beschikbaar.

In Hardinxveld-Giessendam is het rooster gebaseerd op een maatwerk-model. 

Onderbouw

Vanaf de brugklas heb je naast je lessen flexuren. In een flexuur kies jij wat aansluit bij wat je nodig hebt en/of bij de ontwikkeling van jouw talenten. Je legt je keuze voor flexuren vast van vakantie tot vakantie via Zermelo. Je coach helpt je om goede keuzes te maken of geeft aan welke flexuren je moet volgen. Tussentijds kan de coach de flexuren ook wisselen als dat nodig is.

© Willem de Zwijger College 2023