Leerling

Leerlingenstatuut

Rechten en plichten van alle leerlingen

Het leerlingenstatuut is een reglement van de school waarin de rechten en plichten van alle leerlingen staan.

Denk aan de regelingen over te laat komen, toetsplanning, hoeveelheid huiswerk, straf enz. 

Leerlingenstatuut

Leerlingenraad

De leerlingenraad treedt op als vertegenwoordiger van alle leerlingen. De raad komt op voor hun belangen en laat weten welke ideeën en wensen leerlingen hebben. 
Ook adviseert de raad over allerlei schoolzaken zoals het tegengaan van vandalisme, huiswerkvrije weekends, milieu enz. De leden van de leerlingenraad kiezen zelf een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter en secretaris. Een docent is contactpersoon voor de raad.  

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van school zitten vier leerlingen. Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Leerlingenraad.

© Willem de Zwijger College 2023