Groep 7/8

Veel gestelde vragen

Wij proberen u op de website zoveel mogelijk informatie te geven.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem telefonisch of per mail contact met ons op. 

Locatie Papendrecht

Wat is de rol van de coach?
Coach

Elke leerling wordt in een vaste klas geplaatst en krijgt een eigen coach toegewezen. 

De coach is het eerste aanspreekpunt, een leerling kan altijd bij hem/haar terecht. De coach geeft vaklessen maar voert ook regelmatig individuele coachingsgesprekken met de leerling. De coach is erg belangrijk voor de leerling en de ouders. Hij/zij bespreekt hoe het met de leerling gaat, hoe het op school gaat, wat de resultaten zijn en wat zijn of haar plannen zijn. Ook bespreekt de coach samen met de leerling welke keuzes hij/zij het beste kan maken bij het invullen van de flexuren.

Hoe verloopt het contact tussen ouders en coach?

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een individueel kennismakingsgesprek tussen de coach, de leerling en zijn of haar ouder(s). 

De coach nodigt ouders regelmatig uit voor een gesprek, in ieder geval naar aanleiding van het eerste en tweede rapport. Daarnaast kunt u de coach natuurlijk ook telefonisch en via e-mail te bereiken. Wanneer er specifieke ontwikkelingen zijn, neemt de coach contact met de ouders op.

Hoe blijf ik op de hoogte van de vorderingen van mijn kind?

In Magister worden de resultaten van toetsen en ander werk weergegeven. Ouders krijgen hiervoor een inlogcode. 

Zo ziet u ook meteen of uw zoon of dochter op school aanwezig is/was. Ook kunnen docenten hier opmerkingen vermelden, bijvoorbeeld over het gedrag. Uw zoon of dochter zal tijdens een gesprek met zijn/haar eigen coach regelmatig aan u presenteren hoe het gaat op school. Wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de plannen voor de komende periode?

Hoe werkt het in de samengestelde brugklassen?

Brugklasleerlingen zitten (behalve bij het gymnasium) in klassen met twee niveaus: vmbo/mavo, mavo/havo, havo/vwo.

Zij krijgen les en worden getoetst op het hoogste niveau. Aan het einde van het schooljaar wordt bepaald welk niveau het beste bij de leerling past.

Heeft De Willem overleg met de basisschool?
Foto PO VO

Jazeker! De afdelingsmanagers van de brugklassen bezoeken regelmatig de openbare basisscholen in Papendrecht en omgeving.

 Zij hebben dan goed overleg met de leraren van groep 8. Na de aanmelding worden de leerlingen individueel besproken. Ook worden de resultaten van de brugklasleerlingen een paar keer per jaar teruggekoppeld naar de basisschool.

Wat is er geregeld voor leerlingen met dyslectie?

Leerlingen met een dyslectieverklaring kunnen, als zij dat willen, gebruikmaken van extra faciliteiten zoals meer tijd bij overhoringen, mondelinge overhoringen, ondersteunende technologie en dergelijke. 

Alle brugklasleerlingen worden getoetst op mogelijke dyslectie. Bij twijfel kunnen de ouders een orthopedagoog inschakelen voor verdere testen en het stellen van de juiste diagnose. Bij een officiële dyslectieverklaring met een handelingsplan bieden wij ook interne begeleiding door onze remedial teacher aan.

Werken jullie op de Willem met een eigen device, zoals een tablet?

Op De Willem werken we met Chromebooks. Alle leerlingen hebben hun eigen Chromebook. 

Hier vindt u meer informatie.

Wat gebeurt er bij lesuitval?

Lesuitval door ziekte van docenten is niet altijd te vermijden.

We proberen te voorkomen dat een lesuur uitvalt, in de onderbouw is er opvang met docenten. Onze roostermakers doen er alles aan om leerlingen een aaneengesloten rooster te geven.

Wat wordt er aan ongeoorloofd verzuim gedaan?

Docenten noteren aan het begin van de les wie er absent is.

De verzuimcoördinator checkt of deze leerlingen door de ouders zijn ziekgemeld. Zo niet, dan nemen we contact op met de ouders. Leerlingen die te vaak ongeoorloofd afwezig zijn en/of veel te laat komen, worden bij Bureau Leerplicht gemeld.

In de brugklas is genoeg tijd en ruimte om vast te stellen welk niveau bij de leerling past.

Het gebeurt zelden dat er tijdens een schooljaar wordt overgestapt naar een ander niveau. Wanneer de resultaten duidelijk laten zien dat een leerling onder zijn/haar niveau presteert, is een overstap mogelijk.

Locatie Hardinxveld-Giessendam

Wat is de visie van onze school?

Wij geloven dat ieder kind anders is en unieke ambities en talenten heeft.

Iedere leerling heeft volgens ons het recht op deze talenten en ambities te worden uitgedaagd. We verleiden leerlingen door uitdagende doelen en heldere criteria te stellen. We stimuleren leerlingen om eigenaarschap te nemen over hun eigen leren en daarmee te leren voor het leven.

Waarom is er een verlengde brugklas?

Voor sommige leerlingen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs groot.

In onze Maatwerkklassen houden wij hier rekening mee. Dit betekent dat je 2 jaar de tijd hebt om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Beheers je de stof van het eerste leerjaar nog niet helemaal, dan ga je toch door naar het tweede leerjaar. Aan het eind van het tweede leerjaar sluiten we de onderbouw af.

Wat is een stamgroep?

Op de basisschool zat je met kinderen van verschillende niveaus in de klas. Wanneer je naar de middelbare school gaat, word je ingedeeld op niveau.

Naast klassen hebben wij ook stamgroepen, daarmee begin en eindig je de dag. Je kunt dus samen met jouw vriend of vriendin in een stamgroep zitten, terwijl hij of zij naar de havo gaat en jij naar de mavo. Zo zitten jullie toch nog gedeeltelijk bij elkaar in de klas.

Wat doe je in een stamgroep?

Elke ochtend starten we in de stamgroep. Daar helpt de coach de leerlingen met het maken van een persoonlijke planning voor die dag. 

Aan het eind van de dag komt de stamgroep weer bij elkaar om de dag te bespreken. In de stamgroep is er veel aandacht voor de ontwikkeling van (studie)vaardigheden, de sfeer in de groep en ook voor het nieuws en de actualiteiten.

Welke rol heeft de coach?

Elke leerling krijgt een eigen coach. Voordat de stamgroep begint, is er ruimte voor een gesprek met jouw coach.

Minimaal één keer per week heb je een coachgesprek.  Als je geen coachgesprek hebt, kun je onder begeleiding van een onderwijsassistent aan je leerdoelen werken. Jullie kijken samen naar het plannen van de lesstof en bespreken de voortgang. Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. De coach is ook het aanspreekpunt voor jou en je ouder(s)/verzorger(s).

Wat zijn LOC gesprekken?

LOC gesprekken zijn gesprekken tussen de Leerling, de Ouder en de Coach.

Deze gesprekken gaan over hoe het gaat met de leerling (op school), welke doelen een leerling stelt voor de komende periode, welke keuzes een leerling moet gaan maken, welke hulp er nodig is om de gestelde doelen te halen, etc.

Wat is een tredevak?

Je krijgt straks te maken met tredevakken en themavakken. 

Nederlands, wiskunde en de moderne vreemde talen (Engels, Duits en Frans) zijn tredevakken. We noemen die zo omdat je bij deze vakken zelf je tempo en niveau mag bepalen (met altijd die ondergrens in gedachten!). 

Wat is een themavak?

Bij de themavakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en de creatieve vakken) krijg je leerstof aangeboden die past binnen het thema waaraan op dat moment gewerkt wordt.

De leerstof die we bij de themavakken aanbieden, is voor iedereen gelijk. Alleen de verwerking van de leerstof is anders.

Waarom geen cijfers?

Leerlingen die een toets terugkrijgen, kijken eerst naar hun cijfer, daarna naar het cijfer van hun buurman/buurvrouw en niet naar de fouten en mogelijkheden om te  verbeteren. 

Door op een gepersonaliseerde manier te werken, vindt er een andere rapportage van de vorderingen plaats. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat geschreven commentaar (feedback) zonder cijfer veel effectiever is.

Kan ik lessen op verschillende niveaus volgen?

Leerlingen volgen vakken altijd op of boven het door de basisschool geadviseerde niveau.

Doordat je vakken op verschillende niveaus kan doen en van niveau kan wisselen, kun je in sommige vakken examen op een hoger niveau doen. Al het lesmateriaal is online beschikbaar.

Worden er helemaal geen boeken gebruikt?

Nee, elke leerling op onze school maakt gebruik van een Chromebook. Maar je werkt ook nog gewoon in een schrift of multomap. 

Het Willem de Zwijger College heeft voor Chromebooks gekozen vanwege de prijs, de snelheid, het gebruiksgemak en de gebruiksduur. Met een Chromebook kun je altijd en overal bij het lesmateriaal in het leerportaal. Jij kiest de werkplek die voor jou het prettigst is. Je kunt alleen aan een opdracht werken, of samen met één of meerdere leerlingen. Als je liever in een stilteruimte werkt kan dat ook, maar natuurlijk kun je ook in het lokaal blijven.

Hoe werkt het digitaal leerportaal?

Dankzij het digitaal leerportaal kun je zoveel meer dan alleen ’gewone’ opdrachten maken. 

it maakt het leren op onze school leuker! In het leerportaal vind je het rooster, de leerdoelen, oefeningen, je rapport en de feedback op je toetsen. Wil je bijvoorbeeld meer weten over vulkanen of hoe het komt dat het Franse woord ‘vacances’ zoveel lijkt op het Nederlandse woord vakantie? Dit en nog veel meer kan je in het leerportaal onderzoeken. 

Hebben jullie op school Chromebooks?

Nee, om op school en thuis goed met de Learning Portal te kunnen werken hebben al onze leerlingen een eigen laptop. 

Wij willen de kosten voor ouders zo laag mogelijk houden en een goede service kunnen garanderen, daarom werken wij samen met The Rent Company.

Aansluiting in Papendrecht vanuit Hardinxveld-Giessendam, hoe werkt dat?

Na het derde leerjaar gaan onze havo- en vwo-leerlingen naar de bovenbouw in Papendrecht. 

Voordat het zo ver is, moeten we er eerst achter komen welke profielen en bijbehorende vakken de leerling wil gaan kiezen. Dat gebeurt onder leiding van de decaan en een vakkencarrousel die vanuit Papendrecht worden georganiseerd. 

Verder besteden wij in de dagstart veel aandacht aan studievaardigheden. Ook  passen wij ons lesprogramma aan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lesstof in de bovenbouw. Aan het einde van het schooljaar nemen we onze leerlingen mee naar Papendrecht om kennis te maken met de mensen die daar werken en de sfeer in het gebouw te proeven. 

Kan ik extra begeleiding krijgen?

Soms heb je als leerling extra ondersteuning nodig.

Hiervoor hebben wij diverse specialisten in de school en werken we nauw samen met externe organisaties. We helpen onder andere leerlingen met dyslexie, NT2 en leer- en gedragsproblemen.

Wat doe je in de sportklas?

De sportklas op onze school bestaat al vele jaren en wordt door een groot aantal leerlingen met veel enthousiasme bezocht. 

Naast de gewone gymlessen sport je nog 2 uur extra in de week. Tijdens deze lessen maak je kennis met bekende en onbekende sporten zoals freerunning en rolstoelbasketbal. Ook samenwerken en sociaal gedrag zijn belangrijke vaardigheden. Je hoeft niet per se goed te zijn in sport, maar je moet het wel leuk vinden om te bewegen.

© Willem de Zwijger College 2023