De SChool

De school

Onze missie

Het Willem de Zwijger College biedt een veilige en uitdagende leeromgeving, zodat leerlingen zelfvertrouwen krijgen om keuzes te kunnen maken en kritisch te kunnen denken. Iedereen vindt bij ons onderwijs dat past. Iedere leerling en iedere medewerker is uniek. We werken samen vanuit eigenaarschap: een ieder is eigenaar van zijn eigen leren. We realiseren ons dat medewerkers leerlingen hierbij moeten begeleiden.

Schooltype

In de brugklas worden de klassen zoveel mogelijk zo samengesteld dat de leerlingen, na een gewenningsfase, uitgedaagd worden boven hun schooladvies te presteren.
De leerlingen die vinden dat ze meer kunnen en inzet tonen, krijgen de kans een hoger schooltype te halen dan wat op grond van het schooladvies van hen mocht worden verwacht.

Aan het eind van het brugklasjaar volgt een bevordering naar een van de schooltypes vmbo, mavo, havo, atheneum of gymnasium. Hoewel de tweede klassen homogeen van samenstelling zijn, kunnen leerlingen tussentijds en aan het eind van het schooljaar nog van schooltype wisselen. Daarna gaan we ervan uit dat de leerlingen op het juiste traject zitten.

Dat het kansenbeleid realistisch is, blijkt uit het feit dat er flink wat leerlingen zijn die uiteindelijk een hoger diploma halen dan op basis van het advies van de basisschool was te verwachten.

© Willem de Zwijger College 2023