De SChool

De school

Onze missie

Het accent in ons onderwijs ligt op het creëren van een inspirerende en dynamische leeromgeving waarin het ontsluiten van kansen voor onze leerlingen en medewerkers centraal staat. Onze missie is gebaseerd op de overtuiging in het potentieel van elk individu en het idee dat onderwijs de sleutel is tot groei, karaktervorming en maatschappelijke verandering.

Onze visie

Onze school is meer dan een school. Wij streven ernaar om een inspirerende en dynamische en leeromgeving te creëren waarin leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun volledige potentieel te ontwikkelen. Onze visie is gebaseerd op de kernwaarden autonomie, authenticiteit, activerende werkvormen en werken met afspraken en procedures. Door deze waarden te omarmen, streven we ernaar om een gemeenschap te creëren waarin iedereen zich gekend, gewaardeerd en uitgedaagd voelt. We willen onze leerlingen voorbereiden op een succesvolle toekomst. We streven ernaar om hen te helpen groeien tot zelfstandige, veerkrachtige en verantwoordelijke individuen die bereid zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen de ruimte krijgt om te groeien en te stralen.

© Willem de Zwijger College 2023