De SChool

Documenten

Hier vindt u nuttige, te downloaden documenten:

Download bestanden

Schoolplan 2019-2022

schoolgids

Protocol Sociale Media

Protocol ICT – gebruik leerlingen

Klachtenregeling

jaarverslag

Leerlingenstatuut 2019

Anti-pestprotocol

Integriteitscode

Regeling misstanden

© Willem de Zwijger College 2022