Documenten

Hier vindt u nuttige, te downloaden documenten:

Download bestanden

Anti-pestprotocol

bevorderingsnormen

Integriteitscode

jaarverslag  2021 - bestuur

jaarverslag  2021-2022 - Medezeggenschapsraad 

Klachtenregeling

Leerlingenstatuut 2019

Protocol ICT – gebruik leerlingen

Protocol Sociale Media

Regeling misstanden

SCHOOLGIDS

Schoolplan 2023-2027

Schorsing en verwijdering 

VERZUIMPROTOCOL VOOR LEERLINGEN EN OUDERS 

© Willem de Zwijger College 2023