Documenten

Hier vindt u nuttige, te downloaden documenten:

Download bestanden

Anti-pestprotocol

Integriteitscode

jaarverslag

Klachtenregeling

Leerlingenstatuut 2019

Protocol ICT – gebruik leerlingen

Protocol Sociale Media

Regeling misstanden

schoolgids

Schoolplan 2019-2022

VERZUIMPROTOCOL VOOR LEERLINGEN EN OUDERS 

© Willem de Zwijger College 2022