Wie zijn wij

Het Willem de Zwijger College is een begrip in zowel Papendrecht als Hardinxveld-Giessendam en de wijde omgeving.

Generaties leerlingen en medewerkers hebben met veel plezier op de school geleerd, gewerkt en soms zelfs beide. Wij hopen nog vele generaties in de toekomst te verwelkomen.

Als je op zoek bent naar een school: je bent van harte welkom! Wij zijn een openbare school, dus wat je ook gelooft of vindt, je bent altijd welkom. De school lijkt zo op de wereld om haar heen, zodat je er ook goed kunt oefenen voor later. Met elkaar zijn we een school waar iedereen zich veilig voelt.

We besteden hier in ons onderwijs en de begeleiding ook extra aandacht aan: openheid, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar vinden wij heel belangrijk.

Het Willem de Zwijger College heeft twee locaties

Daar bieden we verschillende vormen van onderwijs, waaruit jij een keuze kan maken die het beste bij je past.

Klik op de locaties en ontdek de verschillen!

Locatie

Papendrecht

Locatie

Hardinxveld- Giessendam

Twee vestigingen, maar toch één school

Eén school met een directie, een medezeggenschapsraad en een bestuur die gedrieën de koers van de school bepalen. Elk in een eigen rol en altijd mét elkaar. Eén van de drie kan nooit zonder de andere twee het beleid bepalen. Ouders en leerlingen zijn, naast het personeel, vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad.

Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit twee personen: de heer A. van Genderen en de heer F. Bleumer. Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen: de heren W. Veldhuis (voorzitter), P.C. van Oers (plaatsvervangend voorzitter), J.J.G.M. Biskop, A.P. van de Merwe en mevrouw P.M. Verwijs-Hollants. 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft 16 leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De MR moet met, in het reglement en de wet vastgestelde zaken instemmen, wil de school het beleid uit mogen voeren. Over weer andere onderwerpen moet de MR een positief advies geven, willen ze uitgevoerd mogen worden.

Directie

De school heeft een tweehoofdige directie, te weten de heer A. van Genderen en de heer F. Bleumer.

© Willem de Zwijger College 2022