Nieuwsoverzicht

Nieuwe directeur Willem de Zwijger College

januari 2023

Willem de Zwijger College heeft met ingang van 1 januari 2023 Esther van Beelen als nieuwe directeur benoemd. Esther van Beelen volgt directeuren Aat van Genderen en Frans Bleumer op die de afgelopen periode zowel bestuurlijk als op directie niveau verantwoordelijk waren voor de school.

In het onderwijs voelt Van Beelen zich als een vis in het water. “Het onderwijs heeft altijd mijn passie gehad. Eerst als docente Engels en mentor. Daarna in verschillende management- en directiefuncties. Binnen elke functie heb ik mij van meerwaarde gevoeld en mijn passie voor het onderwijs tot uiting kunnen brengen.” Sinds juni 2022 is Van Beelen verbonden aan het Willem de Zwijger College als interim-directeur onderwijs. “It takes a village to raise a child. Met andere woorden: samen zorgen we voor een veilige en gezonde omgeving waarin een kind tot ontwikkeling kan komen.”

Erwin Visser afdelingsmanager brugklas

Naast de benoeming van Esther als directeur, heeft ook de afdelingsmanager brugklas een nieuw gezicht gekregen. Erwin Visser neemt het stokje over van Hans van Dongen die na een periode van 23 jaar met pensioen is gegaan. Als afdelingsmanager brugklas vindt Erwin het belangrijk dat brugklasleerlingen gezien worden en zich zo snel mogelijk thuis voelen op De Willem. Ook is hij het aanspreekpunt voor leerkrachten van groepen 7 en 8 van basisscholen in de regio. 

Per 1 januari onderdeel van OZHW

Met ingang van 1 januari 2023 maakt het Willem de Zwijger College onderdeel uit van de Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden (OZHW).  In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om deze fusie goed te laten verlopen. Deze overgang heeft gevolgen gehad voor de samenstelling van de schooldirectie en de bestuurlijke aansturing, waarna Esther is benoemd tot directeur. “In het belang van de leerlingen heeft het Willem de Zwijger College altijd ingezet op goed onderwijs en samenwerking met de regio. Met de komst van OZHW en de nieuwe schooldirectie wordt hierop verder ingezet. Wij spreken dan ook ons vertrouwen uit in een goede toekomst voor de school”, zegt Reinoud de Vries, Voorzitter College van Bestuur bij OZHW.

© Willem de Zwijger College 2023