Nieuwsoverzicht

Fast Forward: een maatwerkjaar voor jonge meer- en hoogbegaafde kinderen

januari 2023

Het Willem de Zwijger College in Papendrecht biedt het komende schooljaar voor het vierde jaar een tussenjaar aan voor jonge meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Dit jaar is bedoeld voor begaafde leerlingen die de leerstofstof van de basisschool beheersen, maar nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Dit kunnen leerlingen zijn die op de basisschool een of meerdere jaren hebben versneld. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel gebied of vanwege opgelopen hiaten of onderpresteren nog niet klaar voor de brugklas. Het kan ook gaan om begaafde leerlingen die in groep 7 zitten en voor wie het laatste jaar weinig tot geen uitdaging meer kan bieden. In het tussenjaar worden verschillende vakken aangeboden. Allereerst de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, maar daarnaast ook uitdagende vakken zoals ‘Genius Hour’, ‘Oude talen en verhalen’, ‘Science’, ‘Robotica’ en verschillende creatieve vakken. Bij deze uitdagende vakken staat het onderzoekend leren, samenwerken en top down leren centraal. Na dit maatwerkjaar kunnen de leerlingen doorstromen naar de brugklas op de Willem of een school naar keuze in de regio. 

Voor geïnteresseerde ouders organiseert het Willem de Zwijger College op dinsdag 31 januari op de hoofdvestiging in Papendrecht een informatiebijeenkomst om 19.30 uur. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail naar: begaafd@wdezwijger.nl.

© Willem de Zwijger College 2023