Locatie Papendrecht

One Day Forward

Een dag per week maatwerk voor jonge hoog- en meerbegaafde leerlingen

One Day Forward is een traject voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 7 of 8. Zij volgen één dag in de week een uitdagend programma, waarbij zij modules krijgen op diverse vlakken.  

One Day Forward is:

  • een peergroup (gelijkgestemden) voor begaafde leerlingen
  • aanleren van vaardigheden nodig voor het Voortgezet Onderwijs
  • wennen op de 'grote school'

Wat ga je doen?

In verschillende vakken besteden we aandacht aan vaardigheden die je nodig hebt voor het voortgezet onderwijs zoals studievaardigheden en presentatie- en onderzoeksvaardigheden. Ook werken we aan je zelfredzaamheid en kan je alvast  wennen aan het vo. Modules zijn bijvoorbeeld wiskundig tekenen, debatteren, mindset & focus en oude talen en verhalen.

Wil je meer informatie of aanmelden voor het komende schooljaar?
Neem dan contact op met onze coördinator hoog- en meerbegaafdheid:
mevr. drs. E. Bergwerf (ECHA-specialist in gifted education) via begaafd@wdezwijger.nl

© Willem de Zwijger College 2023