Locatie Papendrecht

One Day Forward

Een dag per week maatwerk voor jonge hoog- en meerbegaafde leerlingen

One Day Forward is maatwerk voor (zeer) jonge slimme kinderen die klaar zijn met de leerstof op de basisschool, maar nog niet toe zijn aan de middelbare school. Tijdens een volledig schooljaar krijgen deze leerlingen op onze school één dag per week de kans om te groeien en zichzelf te ontplooien.  

One Day Forward is voor leerlingen die:

  • een jaar of meerdere jaren hebben versneld op de basisschool
  • sociaal-emotioneel nog erg ‘jong’ zijn
  • een vwo-advies hebben

Wat ga je doen?

In verschillende vakken besteden we aandacht aan vaardigheden die je nodig hebt voor het voortgezet onderwijs zoals studievaardigheden en presentatie- en onderzoeksvaardigheden. Ook werken we aan je zelfredzaamheid en kan je alvast  wennen aan het vo. Modules zijn bijvoorbeeld wiskundig tekenen, debatteren, mindset & focus en oude talen en verhalen.

Wil je meer informatie of aanmelden voor het komende schooljaar?
Neem dan contact op met onze coördinator hoog- en meerbegaafdheid:
mevr. drs. E. Bergwerf (ECHA-specialist in gifted education) via begaafd@wdezwijger.nl

© Willem de Zwijger College 2021