Locatie Papendrecht

Fast Forward

Een verrijking voor (zeer) jonge hoog- en meerbegaafde leerlingen

Fast Forward is een tussenjaar voor (heel) jonge meer- en hoogbegaafde kinderen. Na een succesvolle start gaan we dit tussenjaar vanwege de grote behoefte opnieuw aanbieden op de vestiging Papendrecht. 

Voor wie?

Vaak gaat het om leerlingen die op de basisschool een of meerdere schooljaren hebben versneld. Of het zijn (hoog)begaafde leerlingen die in groep 7 zitten en voor wie het laatste jaar weinig tot geen uitdaging meer biedt. Zij zijn ‘klaar’ met de basisschool maar, meestal op sociaal-emotioneel gebied, nog niet toe aan het voortgezet onderwijs.

Voor alle ouders/verzorgers (en andere geïnteresseerden) organiseren wij op 31 januari 2023 om 19.30 uur een informatiebijeenkomst op onze school in Papendrecht.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar begaafd@wdezwijger.nl met naam en emailadres.

Om een indruk te krijgen van Fast Forward kunt u ook ons filmpje bekijken: klik hier

Andere vakken

Op het programma staan niet de gebruikelijke vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en biologie, maar onder andere ‘oude talen en verhalen’, ‘weer en wereld’, ‘mindset en focus’, ‘science’ en verschillende creatieve vakken. 

We beginnen dus niet direct aan de stof van de middelbare school. Hierdoor krijg je als meer- en hoogbegaafde leerling van Fast Forward de kans om te groeien en je te ontwikkelen tijdens dit schooljaar.

Wat ga je doen?

Bij Fast Forward gaat het niet om sneller leren of om werk dat af moet zijn. Tijdens de lessen krijg je intensieve coaching en is er extra aandacht voor andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, beter concentreren of werken aan je motivatie en gevoel van onrechtvaardigheid.
 
De leerdoelen zijn dan ook anders. Als leerling werk je aan sociale en executieve vaardigheden. Hiermee wordt het doelgericht uitvoeren van taken bedoeld en alles wat daarvoor nodig is, onder andere: plannen, structuur aanbrengen, flexibiliteit, het beheersen van ongewenst gedrag. Als leerling word je ook cognitief uitgedaagd; oftewel hoe neem je waar en hoe verwerk je informatie? 

Je leert vanuit een probleem waarvoor oplossingen moeten worden bedacht. We doen ons best om de leerlingen uit te dagen en eventuele achterstanden weg te werken zodat je volgend schooljaar weerbaar, sterk en vol enthousiasme in het voortgezet onderwijs kan starten! 


Wil je meer informatie over het programma of het aanmelden voor het nieuwe schooljaar? Neem dan contact op met onze coördinator hoog- en meerbegaafdheid mevr. drs. E. Bergwerf via begaafd@wdezwijger.nl

Inschrijfformulier Fast Forward

© Willem de Zwijger College 2023